[Lyckety Splyt]

from Eminem (Ft. Strike) – B-Rabbit vs. Lyckety-Splyt Lyrics on Rap Genius

Meaning

Lyckety Splyt is the alias of the real life rapper Strike.

To help improve the meaning of these lyrics, visit “B-Rabbit vs. Lyckety-Splyt” by Eminem (Ft. Strike) Lyrics and leave a comment on the lyrics box